Programul de selectare a specialiștilor români din străinatate Brain Regain


Programul, inițiat în anul 2017, acordă cetățenilor români, absolvenți de studii universitare și care desfășoară activitate în afara țării, posibilitatea valorificării în Banca Naţională a României a cunoştinţelor şi experienței profesionale acumulate în instituții/organizații din străinătate relevante pentru activitatea unei bănci centrale.
Oportunitățile de formare în cadrul Programului ”Brain Regain”, precum și numărul de posturi vacante, disponibile sunt publicate în cadrul secțiunii Carieră/Posturi vacante și Programul Brain Regain.

Detalii privind posturile vacante pentru care se organizează proces de recrutare prin Programul ”Brain Regain” »»»

Înscrierea candidaților

Pentru participare, persoanele interesate trebuie să îndeplinească, cumulativ, condițiile privind stabilirea eligibilității pentru Programul de selectare a specialiștilor români din străinătate “Brain Regain”.

Detalii privind condițiile privind stabilirea eligibilității pentru Programul ”Brain Regain” »»»

Transmiterea candidaturii
Se face prin trimiterea următoarelor documente pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro:

  • formular de înscriere;
  • scrisoare de intenție;
  • Curriculum Vitae - model european: pdf., doc.;
  • copie a actului de identitate;
  • copie a documentului care atestă deținerea, la momentul depunerii aplicației, a unui loc de muncă în străinătate.

Important!
Candidatul trebuie să precizeze în formularul de înscriere postul și structura organizatorică vizate; împreună cu această mențiune, este necesar să completeze și titlul lucrării pe care o va transmite, în cazul în care este admis în a doua etapă de selecție a Programului "Brain Regain”.

Primirea documentelor
Este comunicată candidatului prin e-mail, de pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro, în termen de maximum 2 zile lucrătoare. Transmiterea e-mailului de confirmare a primirii documentelor nu implică automat înscrierea la procesul de recrutare.

Detalii privind acțiunile necesare în cazul în care BNR nu confirmă primirea documentelor »»»

Acceptarea candidaturii și înscrierea la procesul de selecție
Acceptarea candidaturii și înscrierea la un proces de selecție se realizează urmare analizării documentelor transmise și atunci când candidaturile îndeplinesc, cumulativ, condițiile privind stabilirea eligibilității pentru participare în Programul ”Brain Regain” și criteriile generale de acceptare a unei candidaturi.

Detalii privind criterii generale de acceptare a unei candidaturi »»»

Comunicarea acceptării/respingerii candidaturii
Direcția resurse umane comunică rezultatul analizei documentelor către candidat, prin e-mail, în maximum 2 zile lucrătoare de la finalul perioadei de depunere a candidaturilor.

Procesul de selecție

Se desfășoară pe baze competitive, iar accentul este pus pe cunoștințele specifice domeniului şi experienţa profesională obţinute în străinătate, precum și pe capacitatea de identificare a tendințelor existente, de analizare a acestora și de formulare a unor concluzii valide și aplicabile.

Detalii privind etapele procesului de selecție »»»

Principalele criterii de selecție în evaluarea candidaţilor:

  • cunoștințele specifice domeniului şi experienţa profesională obţinute în străinătate;
  • rigoarea științifică, aportul personal și validitatea analizei/concluziilor înscrise în conţinutul lucrării de specialitate transmise;
  • competențele comportamentale și nivelul de compatibilitate cu postul, prin raportare la Modelul de competențe al Băncii Naționale a României;
  • prestația în cadrul interviului final.

Alte informații referitoare la susținerea etapelor de selecție
În cazul în care un candidat nu este prezent/conectat la data şi ora comunicate prin e-mail pentru susținerea etapelor de selecție, acesta pierde dreptul de a mai susţine etapa de selecție respectivă și, implicit, posibilitatea de a continua procesul de selecţie.

Comunicarea rezultatului procesului de selecţie
Rezultatul personal obţinut în urma participării la procesul de recrutare se transmite candidatului prin e-mail.

Angajarea în cadrul Băncii Naționale a României

Candidații admiși la propunerea membrilor Comitetului de selecție, urmare susținerii interviului final, sunt angajați pe perioadă nedeterminată și beneficiază de o primă de instalare în cuantum de două salarii lunare nete, prin raportare la salariul stabilit prin contractul individual de muncă.*********************************************

Pentru relaţii suplimentare cu privire la Programul de selectare a specialiștilor români din străinătate “Brain Regain” ne puteți contacta telefonic la numărul 021.313.04.10 int. 2526 sau prin e-mail pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.
Detalii privind alte modalități de recrutare regăsiți în secțiunea Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României.
Informații privind posturile vacante disponibile pentru care se organizează procese de selecție prin alte modalități de recrutare regăsiți în secțiunea Carieră/Posturi vacante.