Proiecte legislative


Proiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României sunt publicate pe website-ul BNR, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.

Termen limită pentru transmiterea comentariilor Reglementări supuse dezbaterii publice Contacte
*10 noiembrie 2021 Proiectul Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și pentru abrogarea unor acte normative

Scurtă prezentare

*30 octombrie 2021 Proiectul Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare

Scurtă prezentare

*25 octombrie 2021 Proiectul Regulamentului privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României

Scurtă prezentare

* 20 august 2021 Proiectul Ordinului privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, republicat

Scurtă prezentare

* 10 august 2021 Proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 4/2019 privind instituțiile de plată şi furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi

Scurtă prezentare


Notă: Banca Naţională a României îşi rezervă dreptul de a nu răspunde punctual observaţiilor şi comentariilor primite

* Proiecte legislative în curs de definitivare