Proiectul Twinning: „Consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar” dedicat sectorului financiar din Republica Moldova


Banca Națională a României a participat marți, 18 ianuarie 2022, la evenimentul de lansare a proiectului de Twinning1 pentru consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar al Republicii Moldova. În cadrul acestui proiect finanțat de Uniunea Europeană, care se va derula pe o perioadă de doi ani, Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare vor beneficia de asistența unor instituții partenere ale UE. Acestea sunt reunite într-un consorțiu format din Banca Națională a României, în calitate de lider de proiect, Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos și Banca Centrală a Lituaniei – parteneri juniori, în colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor din România. Obiectivul principal al acestui proiect de Twinning este acela de a sprijini Republica Moldova în demersurile sale de a continua reformarea și modernizarea sectorului financiar, în concordanță cu cele mai bune practici din Uniunea Europeană.

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, a susținut un discurs în deschiderea evenimentului, exprimându-și convingerea că, prin intermediul acestui proiect de Twinning, „sistemul financiar-bancar din Republica Moldova își va întări convergența cu cerințele financiare prudențiale internaționale și va continua alinierea la standardele Uniunii Europene pentru urmărirea stabilității macrofinanciare și a consolidării cadrului de supraveghere prudențială”.

Activitățile specifice de asistență pe care Banca Națională a României le va asigura, alături de ceilalți parteneri, în cadrul acestui proiect, se referă la: consolidarea cadrului macroprudențial pentru prevenirea acumulării riscurilor sistemice, alinierea cadrului legal al supravegherii sectorului de asigurări și asigurări auto de răspundere civilă la cerințele acquis-ului UE, elaborarea unui nou cadru legal pentru consolidarea supravegherii organizațiilor de creditare nebancară, revizuirea și îmbunătățirea reglementărilor interne privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a plăților precum și pregătirea pentru aderarea la SEPA (Single Euro Payments Area).

Agenda evenimentului

11:30 – 12:15 - Discursuri de deschidere

12:15 – 12:30 - Prezentarea proiectului Twinning

Evenimentul poate fi urmărit accesând următoarele linkuri:

Transmisiunea în limba română:

Transmisiunea în limba engleză:

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului EU4Moldova: Facility to support the health response to the COVID-crisis and Association Agreement related Reforms, urmează a se derula pe o perioadă de 24 de luni și se adresează Băncii Naționale a Moldovei și Comisiei Naționale a Pieței Financiare din Republica Moldova.

1Twinning este un instrument al Uniunii Europene care vizează cooperarea instituțională între autoritățile statelor membre ale UE și cele ale unor țări beneficiare sau partenere. În cadrul proiectelor de Twinning, experți din sectorul public al UE asigură asistență autorităților beneficiare, cu scopul de a dezvolta capacitățile instituționale ale acestora, sprijinindu-le în vederea atingerii unor obiective specifice.