Raportul asupra stabilității financiare - decembrie 2021