Revistă regională de educație financiară (lb. engleză)


Banca Națională a României editează o revistă regională de educație financiară, realizată sub egida INFE (Rețeaua Internațională de Educație Financiară din cadrul OECD). Publicația are o frecvență semestrială și vizează evidențierea unor teme de actualitate din practica educației financiare la nivelul băncilor centrale. Articolele propuse abordează subiecte precum: aplicarea economiei comportamentale în domeniul financiar, respectiv a inteligenței artificiale în sectorul public, politici educaționale și digitalizare, inițiative privind creșterea incluziunii financiare în rândul elevilor etc. Revista se adresează publicului internațional și este disponibilă doar în limba engleză.