Rezoluție bancară

Sancţiuni aplicate de BNR


În conformitate cu prevederile art. 572 alin. (1) din Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, Banca Națională a României în calitate de autoritate de rezoluţie publică, de îndată, pe site-ul său oficial, sancțiunile administrative aplicate potrivit prevederilor art. 571 care nu au fost contestate în condițiile prevăzute de art. 275-277 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, și pe cele în privința cărora contestațiile au fost respinse în mod definitiv, precum și informații privind tipul și natura încălcării săvârșite și identitatea persoanei fizice sau juridice sancționate, după ce aceasta a fost informată cu privire la aplicarea sancțiunii.

Ordinul Persoana fizică/juridică sancţionată Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 40/23.07.2018 Banca Comercială Feroviara S.A. Avertisment scris Încălcarea dispoziţiilor art. 533 alin. (3) din Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar