Sancțiuni emise de BNR pentru nerespectarea legislației incidente


Conform dispozițiilor art.46 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care transpun în legislația națională dispozițiile Art.60, coroborate cu cele ale Art.62 alin.(3) din Directiva (UE) 2015/849a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, Banca Națională a României publică informații cu privire la măsurile sau sancțiunile administrative aplicate instituțiilor de credit și instituțiilor financiare pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, cu respectarea normelor legale în vigoare aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

  • Instituții de credit persoane juridice române și sucursale din România ale instituțiilor de credit persoane juridice străine
  • Instituții de plată persoane juridice române, inclusiv pentru activitatea desfășurată prin agenți, și sucursale din România ale instituțiilor de plată din alte state membre
  • Instituții emitente de monedă electronica persoane juridice române, inclusiv pentru activitatea desfășurată prin agenți și distribuitori, și sucursale din România ale instituțiilor emitente de monedă electronică din alte state membre
  • Instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special și instituții financiare nebancare înscrise numai în Registrul general care au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică