Act legislativ


 


Parlamentul României
Hotărâre nr. 35 din 8.oct.2009
Monitorul Oficial, Partea I 9.oct.2009
Intrare în vigoare la 11.oct.2009
pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României

În temeiul art. 32 alin. (1) şi (2), al art. 33 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al art. 67 din Constituţia României, republicată,

   Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Se numesc în Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, cu nominalizarea conducerii executive a acesteia, pentru o perioadă de 5 ani, membrii prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 11 octombrie 2009.

   Această hotărâre a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
         IOAN OLTEAN                TEODOR-VIOREL MELEŞCANU
 

   Bucureşti, 8 octombrie 2009.

   Nr. 35.

   ANEXĂ
 

   CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

   

1. Isărescu Mugurel Constantin - preşedinte al Consiliului de administraţie şi guvernator al Băncii Naţionale a României
  2. Georgescu Florin            - vicepreşedinte al Consiliului de administraţie şi prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României
3. Olteanu Bogdan              - membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României
4. Popa Cristian               - membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României
5. Dinu Marin                  - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României
6. Dănilă Nicolae              - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României
7. Stoenescu Virgiliu-Jorj     - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României
8. Nagy Agnes                  - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României
9. Pop Napoleon                - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României