Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 32 din 18.dec.2018
Monitorul Oficial, Partea I 1110 28.dec.2018
Intrare în vigoare la 28.dec.2018
Circulara nr. 32/2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - moneda din aur de 10 ducaţi Mihai Viteazul

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 24 decembrie 2018, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema Istoria aurului - moneda din aur de 10 ducaţi Mihai Viteazul.
   Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:
   
Metal aur
Valoare nominală 10 lei
Titlu 999‰
Formă rotundă
Diametru 13,92 mm
Greutate 1,224 g
Calitate proof
Cant zimţat

    Aversul monedei redă o reprezentare ecvestră a domnitorului Mihai Viteazul, inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominală "10 LEI", stema României şi anul de emisiune "2018".
    Reversul monedei are, în partea centrală, chipul lui Mihai Viteazul aşa cum este prezentat pe aversul monedei de 10 ducaţi Mihai Viteazul, în partea de jos, reproducerea reversului monedei, iar în arc de cerc inscripţia "ISTORIA AURULUI - MONEDA DE 10 DUCATI MIHAI VITEAZUL".
   Art. 3. - Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.
   Art. 4. - Monedele din aur cu tema Istoria aurului - moneda din aur de 10 ducaţi Mihai Viteazul au putere circulatorie pe teritoriul României.
   Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din aur se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 18 decembrie 2018.
    Nr. 32.