Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 38 din 17.ian.2019
Monitorul Oficial, Partea I 103 11.feb.2019
Intrare în vigoare la 11.feb.2019
Ordinul nr. 38/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a societăţii LOCUINŢA ACCESIBILĂ LEASING IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, formulată de către societatea LOCUINŢA ACCESIBILĂ LEASING IFN - S.A. prin Adresa înregistrată la Banca Naţională a României cu nr. 25.613 din 10.12.2018, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 1 coroborat cu pct. 1 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, precum şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, ţinut la Banca Naţională a României, a societăţii LOCUINŢA ACCESIBILĂ LEASING IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Jean Louis Calderon nr. 59, lot nr. 1, ap. 4, sectorul 2, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/16204/2016, cod unic de înregistrare 36823970, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-110325/5.05.2017, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".
   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 17 ianuarie 2019.
    Nr. 38.