Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 39 din 17.ian.2019
Monitorul Oficial, Partea I 103 11.feb.2019
Intrare în vigoare la 11.feb.2019
Ordinul nr. 39/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a societăţii REGIO LEASING IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, formulată de către societatea REGIO LEASING IFN - S.A., precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 1 coroborat cu pct. 1 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, ţinut la Banca Naţională a României, a societăţii REGIO LEASING IFN - S.A., cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 8, judeţul Harghita, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J19/207/2002, cod unic de înregistrare 14780160, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare cu nr. RG-PJR-21-110096, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".
   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 17 ianuarie 2019.
    Nr. 39.