Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 2 din 12.feb.2019
Monitorul Oficial, Partea I 126 18.feb.2019
Intrare în vigoare la 18.feb.2019
Circulara nr. 2/2019 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2019

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:

    Începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2019, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:
   - 0,14% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;
   - 0,01% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;
   - 0,11% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 12 februarie 2019.
    Nr. 2.