Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 358 , Rep. (305) din 2.apr.2019
Monitorul Oficial, Partea I 19.apr.2019
Intrare în vigoare la 19.apr.2019
Ordinul nr. 358/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii ZAPLO IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare, formulată de către Societatea ZAPLO IFN - S.A. prin Scrisoarea nr. 4.326 din 28.01.2019, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 1 coroborat cu pct. 1 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi al prevederii Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare ţinute la Banca Naţională a României a Societăţii ZAPLO IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Caramfil nr. 49, etajul 3, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/12031/2014, cod unic de înregistrare 33702265, înscrisă în Registrul general şi în Registrul special Instituţii Financiare Nebancare cu nr. RG-PJR-41-110297, respectiv nr. RS-PJR-41-110104 la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".
   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 2 aprilie 2019.
    Nr. 358.