Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 402 din 12.apr.2019
Monitorul Oficial, Partea I 361 9.mai.2019
Intrare în vigoare la 9.mai.2019
Ordinul nr. 402/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii MAXIM LEASING IFN - S.A.

 Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României, formulată de către Societatea MAXIM LEASING IFN - S.A. prin Scrisoarea nr. 23 din 15.02.2019, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 1 coroborat cu pct. 1 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi al prevederii Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României a Societăţii MAXIM LEASING IFN - S.A., cu sediul în aleea Vidraru nr. 8, ap. 19, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J12/615/1995, cod unic de înregistrare 7896561, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare cu nr. RG-PJR-13-110021, la secţiunea k) - Activităţi multiple de creditare.
   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 12 aprilie 2019.
    Nr. 402.