Act legislativ


 


Banca Agricolă S.A.
Circulară nr. 8 din 22.apr.2019
Monitorul Oficial, Partea I 368 13.mai.2019
Intrare în vigoare la 13.mai.2019
Circulara nr. 8/2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Emmanuel de Martonne

  Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 13 mai 2019, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Emmanuel de Martonne.
   Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:
   
Valoare nominală 10 lei
Metal argint
Titlu 999‰
Formă rotundă
Diametru 37 mm
Greutate 31,103 g
Calitate proof
Cant zimţat

    Aversul monedei prezintă o expediţie a geografului francez Emmanuel de Martonne în munţii Carpaţi, inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominală "10 LEI", stema României şi anul de emisiune "2019".
    Reversul monedei prezintă portretul lui Emmanuel de Martonne, semnătura acestuia şi inscripţia în arc de cerc "EMMANUEL DE MARTONNE".
   Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.
   Art. 4. - Monedele din argint cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Emmanuel de Martonne au putere circulatorie pe teritoriul României.
   Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 22 aprilie 2019.
    Nr. 8.