Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 37 din 30.ian.2020
Monitorul Oficial, Partea I 112 13.feb.2020
Intrare în vigoare la 13.feb.2020
Ordinul nr. 37/2020 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii EFI GARANT GROUP IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii EFI GARANT GROUP IFN - S.A., formulată prin Scrisoarea nr. 993 din 19.12.2019, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României a Societăţii EFI GARANT GROUP IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 3, etaj 7, sectorul 3, înregistrată la Oficiul registrului comerţului cu nr. J40/10559/6.09.2016, cod unic de înregistrare 22644908, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare cu nr. RG-PJR-41-110310, la secţiunea k) - "Activităţi multiple de creditare".
   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 30 ianuarie 2020.
    Nr. 37.