Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 8 din 20.mar.2020
Monitorul Oficial, Partea I 236 23.mar.2020
Intrare în vigoare la 23.mar.2020
Circulara nr. 8/2020 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 20 martie 2020,
    Banca Naţională a României h o t ă r ă ş t e:

    Începând cu data de 23 martie 2020, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 2% pe an.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 20 martie 2020.
    Nr. 8.