Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 144 din 22.iun.2020
Monitorul Oficial, Partea I 557 26.iun.2020
Intrare în vigoare la 26.iun.2020
Ordinul nr. 144/2020 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii RAPIDA LOANS IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii RAPIDA LOANS IFN - S.A., formulată prin Scrisoarea nr. 7.931 din 9.06.2020, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare, ţinute de către Banca Naţională a României, a Societăţii RAPIDA LOANS IFN - S.A., cu sediul în str. Matei Voievod nr. 29, sc. A, et. 1, ap. biroul 1.1B, sectorul 2, Bucureşti, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/6225/2019, cod unic de înregistrare 39784043, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-010343/25.01.2019 şi în Registrul special cu nr. RS-PJR-41-010121/4.11.2019, la secţiunea a) - "Credite de consum".
   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu