Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 5 din 3.iul.2020
Monitorul Oficial, Partea I 596 8.iul.2020
Intrare în vigoare la 8.iul.2020
Regulamentul nr. 5/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 45 alin. (1), art. 61 şi art. 1734 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) şi ale art. 43 şi 44 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 22 alin. (2) şi art. 71 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi ale art. 22 şi art. 66 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică, precum şi necesitatea de a lua măsuri pentru scopul menţinerii stabilităţii financiare în contextul situaţiei epidemiologice internaţionale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi Comunicarea Autorităţii Bancare Europene din 25 martie 2020 referitoare la aspecte privind consumatorii şi plăţile în contextul COVID-19,
    în temeiul dispoziţiilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 243 alin. (1) din Legea nr. 209/2019, ale art. 116 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   - Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Dispoziţiile art. 16-19 nu se aplică creditelor acordate persoanelor fizice în scopul rambursării datoriilor aferente creditelor contractate de către acestea anterior intrării în vigoare a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, exclusiv pentru sumele aferente respectivelor datorii.
    (2) Împrumutătorii stabilesc în normele proprii de creditare condiţiile de garantare, gradul maxim de îndatorare şi perioada maximă a creditelor de consum pentru creditele prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor art. 12."
   Art. II. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 9 noiembrie 2018, se modifică după cum urmează:
   - Articolul III se abrogă.
   Art. III. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 3 iulie 2020.
    Nr. 5.