Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 16 din 5.aug.2020
Monitorul Oficial, Partea I 707 6.aug.2020
Intrare în vigoare la 6.aug.2020
Circulara nr. 16/2020 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 5 august 2020,
    Banca Naţională a României h o t ă r ă ş t e:

    Începând cu data de 6 august 2020, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 1,50% pe an.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 5 august 2020.
    Nr. 16.