Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 195 din 4.aug.2020
Monitorul Oficial, Partea I 730 12.aug.2020
Intrare în vigoare la 12.aug.2020
Ordinul nr. 195/2020 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii P & K GENERAL LEASING IFN - S.A.

Având în vedere că Societatea P & K GENERAL LEASING IFN - S.A. nu mai îndeplineşte cerinţa prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 93/2009), în baza art. 28 alin. (1) lit. d) teza finală şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, ţinut de către Banca Naţională a României, a Societăţii P & K GENERAL LEASING IFN - S.A., cu sediul în Str. Libertăţii nr. 38, etaj 2, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Oficiul registrului comerţului cu nr. J6/1618/2018, cod unic de înregistrare 14265164, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-06-110138/28.03.2019, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".
   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 4 august 2020.
    Nr. 195.