Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 221 din 9.sep.2020
Monitorul Oficial, Partea I 839 14.sep.2020
Intrare în vigoare la 14.sep.2020
Ordinul nr. 221/2020 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii NBG LEASING IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a societăţii NBG LEASING IFN - S.A., formulată prin Scrisoarea nr. 12.130 din 27.08.2020, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare, ţinute de către Banca Naţională a României, a Societăţii NBG LEASING IFN - S.A., cu sediul în str. Beirut nr. 21, parter, etajele 1, 2 şi 3, sectorul 2, Bucureşti, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/14247/2007, cod unic de înregistrare 15301087, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-080211/11.02.2019 şi în Registrul special cu nr. RS-PJR-41-080037/11.02.2009, la secţiunea h) "Leasing financiar".
   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 9 septembrie 2020.
    Nr. 221.