Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 21 din 14.oct.2020
Monitorul Oficial, Partea I 957 19.oct.2020
Intrare în vigoare la 19.oct.2020
Circulara nr. 21/2020 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur şi a unei monede din argint cu tema 200 de ani de la naşterea lui Alexandru Ioan Cuza

 Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 19 octombrie 2020, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur şi o monedă din argint cu tema 200 de ani de la naşterea lui Alexandru Ioan Cuza.
   Art. 2. - Caracteristicile tehnice ale monedelor sunt următoarele:
   
Caracteristici tehnice Monedă Monedă
Metal/valoare nominală Aur/500 lei Argint/10 lei
Titlu 999‰ 999%
Formă rotundă rotundă
Diametru 35 mm 37 mm
Greutate 31,103 g 31,103 g
Calitate proof proof
Cant neted zimţat

    Aversul monedei din aur redă imaginea Palatului "Alexandru Ioan Cuza" de la Ruginoasa, inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominală "500 LEI", stema României şi anul de emisiune "2020".
    Aversul monedei din argint redă imaginea Palatului "Alexandru Ioan Cuza" de la Ruginoasa, inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominală "10 LEI", stema României şi anul de emisiune "2020".
    Pe reversul comun al monedelor din aur şi din argint este redat portretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, inscripţiile în arc de cerc "ALEXANDRU IOAN CUZA" şi anii între care a trăit "1820-1873".
   Art. 3. - Monedele din aur şi monedele din argint vor fi ambalate separat, în capsule de metacrilat transparent şi vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.
   Art. 4. - Monedele din aur şi monedele din argint cu tema 200 de ani de la naşterea lui Alexandru Ioan Cuza au putere circulatorie pe teritoriul României.
   Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a monedelor din aur şi a monedelor din argint cu tema 200 de ani de la naşterea lui Alexandru Ioan Cuza se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu