Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 22 din 14.oct.2020
Monitorul Oficial, Partea I 961 20.oct.2020
Intrare în vigoare la 19.noi.2020
Circulara nr. 22/2020 privind comisioanele percepute de Banca Naţională a României titularilor de conturi în valută deschise la Banca Naţională a României, intrare în vigoare la data de 19 noiembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 21 şi 28 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezenta circulară.

   Art. 1. - Prezenta circulară stabileşte nivelul comisioanelor percepute de Banca Naţională a României aferente conturilor în valută deschise în evidenţele sale, cu excepţia conturilor având ca titulari Comisia Europeană şi organisme internaţionale.
   Art. 2. - Nivelul comisioanelor percepute de Banca Naţională a României titularilor de conturi în valută este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta circulară.
   Art. 3. - (1) Încasarea comisioanelor percepute de către Banca Naţională a României pentru serviciile oferite aferente conturilor în valută se realizează prin debitarea contului în lei al titularului de cont deschis la Banca Naţională a României, după cum urmează:
   a) pentru serviciile de bază, la data decontării operaţiunilor;
   b) pentru serviciile conexe, la data efectuării operaţiunilor, cu excepţia taxei de mentenanţă care se percepe anual pentru fiecare cont în valută.
   (2) Încasarea taxei de mentenanţă inclusă în serviciile prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează la final de an sau, după caz, la data închiderii contului în valută şi se calculează proporţional cu numărul de luni derulate, rotunjit la lună întreagă.
   Art. 4. - Prezenta circulară intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 5. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei circulare, se abrogă Circulara Băncii Naţionale a României nr. 17/2004 privind comisioanele percepute de către Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor în valută, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 30 iulie 2004.
   (2) De la data prevăzută la alin. (1), orice trimitere făcută în actele normative în vigoare la Circulara Băncii Naţionale a României nr. 17/2004 se consideră a fi făcută la prezenta circulară.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 14 octombrie 2020.
    Nr. 22.

   ANEXĂ

    Nivelul comisioanelor percepute de Banca Naţională a României titularilor de conturi în valută deschise la Banca Naţională a României

   
Denumirea operaţiunii Nivelul comisionului (lei)
I. Servicii de bază
1. Operaţiuni de încasări/plăţi/schimb valutar 15 lei/operaţiune + 2 lei/mesaj SWIFT/XML*
II. Servicii conexe
2. Anulare/corecţie operaţiuni prevăzute la pct. 1 100 lei/operaţiune
3. Deschidere/închidere cont 50 lei/operaţiune
4. Confirmare pe fax a efectuării operaţiunii 1 leu/pagină
5. Taxă de mentenanţă** 4.423 lei/an/cont
6. Eliberare duplicat
(orice document privind decontarea solicitat de titularul de cont)
2 lei/pagină
4 lei/pagină pentru documente mai vechi de un an
* De tipul MTxxx/XML
** Taxă de mentenanţă - taxa percepută pentru administrarea contului în valută, ce include: eliberarea extraselor de cont, notificarea dobânzilor bonificate de Banca Naţională a României şi a informaţiilor privind calculul acestora.