Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 23 din 16.oct.2020
Monitorul Oficial, Partea I 966 20.oct.2020
Intrare în vigoare la 20.oct.2020
Circulara nr. 23/2020 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2020

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:

    Începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2020, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,02% pe an.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 16 octombrie 2020.
    Nr. 23.