Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 29 din 22.dec.2020
Monitorul Oficial, Partea I 1296 28.dec.2020
Intrare în vigoare la 28.dec.2020
Circulara nr. 29/200 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 160 de ani de la naşterea generalului Ioan Dragalina

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 28 decembrie 2020, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema 160 de ani de la naşterea generalului Ioan Dragalina.
   Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

   
Metal aur
Valoare nominală 100 lei
Titlu 900‰
Formă rotundă
Diametru 21 mm
Greutate 6,452 g
Calitate proof
Cant zimţat

    Aversul monedei redă monumentul dedicat generalului Ioan Dragalina de la Caransebeş, locul de naştere al generalului, inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominală "100 LEI", stema României şi anul de emisiune "2020".
    Reversul monedei prezintă portretul şi numele generalului Ioan Dragalina şi anii între care a trăit acesta "1860-1916".
   Art. 3. - Monedele din aur vor fi ambalate separat, în capsule de metacrilat transparent. Monedele din aur vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.
   Art. 4. - Monedele din aur cu tema 160 de ani de la naşterea generalului Ioan Dragalina au putere circulatorie pe teritoriul României.
   Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a monedelor din aur cu tema 160 de ani de la naşterea generalului Ioan Dragalina se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 22 decembrie 2020.
    Nr. 29.