Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 6 din 21.ian.2021
Monitorul Oficial, Partea I 90 27.ian.2021
Intrare în vigoare la 27.ian.2021
Ordinul nr. 6/2021 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a societăţii SMALL FINANCE IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a societăţii SMALL FINANCE IFN - S.A., formulată prin Scrisoarea remisă Băncii Naţionale a României prin poşta electronică şi înregistrată cu nr. VI/18.526 din 18.12.2020, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, ţinut de către Banca Naţională a României, a societăţii SMALL FINANCE IFN - S.A., cu sediul în str. Negustori nr. 34, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/10404/1995, cod unic de înregistrare 7925551, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare cu nr. RG-PJR-41-110042/12.12.2006, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".

   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 21 ianuarie 2021.
    Nr. 6.