Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 46 din 11.mar.2021
Monitorul Oficial, Partea I 291 23.mar.2021
Intrare în vigoare la 23.mar.2021
Ordinul nr. 46/2021 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general a societăţilor Fondul Local de Garantare Craiova - Filiala F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN şi Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - Filiala F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN

Având în vedere că, prin Scrisoarea nr. RCP 330 din 22.02.2021, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN (în calitate de societate absorbantă) a comunicat Băncii Naţionale a României - Direcţia Supraveghere înregistrarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a menţiunilor privind încheierea procesului de fuziune prin absorbţie dintre aceasta şi Fondul Local de Garantare Craiova - Filiala F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, respectiv Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - Filiala F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN (în calitate de societăţi absorbite), precum şi faptul că, drept urmare încheierii acestui proces de fuziune, cele două societăţi absorbite au fost dizolvate fără lichidare şi au fost radiate din registrul comerţului,
    în baza art. 28 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al art. 1 coroborat cu pct. 1 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României a societăţilor:
   - Fondul Local de Garantare Craiova - Filiala F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, cu sediul în Craiova, str. Vasile Conta nr. 47, judeţul Dolj, cod unic de înregistrare 18230347, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, la secţiunea i) - Emitere de garanţii şi asumarea de angajamente, inclusiv garantarea creditului, cu nr. RG-PJR-17-090166; şi
   - Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - Filiala F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, cu sediul în Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 33-37, etajul II, judeţul Covasna, cod unic de înregistrare 18602823, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, la secţiunea i) - Emitere de garanţii şi asumarea de angajamente, inclusiv garantarea creditului, cu nr. RG-PJR-15-090001.

   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 11 martie 2021.
    Nr. 46.