Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 14 din 23.iun.2021
Monitorul Oficial, Partea I 643 30.iun.2021
Intrare în vigoare la 30.iun.2021
Circulara nr. 14/2021 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de relaţii diplomatice între România şi Japonia

 Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 7 iulie 2021, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 100 de ani de relaţii diplomatice între România şi Japonia.
   Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

   
Metal/valoare nominală Argint/10 lei
Titlu 999‰
Formă rotundă
Diametru 37 mm
Greutate 31,103 g
Cant zimţat
Calitate proof

    Aversul monedei redă Vârful Caraiman din Munţii Bucegi, pe care se află Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial, inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", stema României, valoarea nominală "10 LEI" şi anul de emisiune "2021".
    Reversul monedei prezintă o compoziţie ce cuprinde elemente identitare ale Japoniei: o poartă tradiţională torii suprapusă peste imaginea muntelui Fuji reflectată în oglinda lacului Kawaguchi; anul aniversat "1921" şi inscripţia circulară "100 DE ANI DE RELATII DIPLOMATICE INTRE ROMANIA SI JAPONIA".
   Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.
   Art. 4. - Monedele din argint cu tema 100 de ani de relaţii diplomatice între România şi Japonia au putere circulatorie pe teritoriul României.
   Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 23 iunie 2021.
    Nr. 14.