Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 252 din 31.aug.2021
Monitorul Oficial, Partea I 852 7.sep.2021
Intrare în vigoare la 7.sep.2021
Ordinul nr. 252/2021 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii TRANS PEC LEASING IFN - S.A.

 Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii TRANS PEC LEASING IFN - S.A., formulată prin Scrisoarea remisă Băncii Naţionale a României prin poşta electronică şi înregistrată cu nr. VI/012.755 din 18.08.2021, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, ţinut de către Banca Naţională a României, a Societăţii TRANS PEC LEASING IFN - S.A., cu sediul în Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2 F, judeţul Galaţi, înregistrată la oficiul registrul comerţului cu nr. J17/531/2004, cod unic de înregistrare 16316990, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-18-110139/21.06.2007, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".
   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 31 august 2021.
    Nr. 252.