Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 20 din 5.oct.2021
Monitorul Oficial, Partea I 954 6.oct.2021
Intrare în vigoare la 6.oct.2021
Circulara nr. 20/2021 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 5 octombrie 2021,
    Banca Naţională a României h o t ă r ă ş t e:

    Începând cu data de 6 octombrie 2021, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 1,50% pe an.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 5 octombrie 2021.
    Nr. 20.