Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 22 din 7.oct.2021
Monitorul Oficial, Partea I 972 12.oct.2021
Intrare în vigoare la 12.oct.2021
Circulara nr. 22/2021 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2021

 În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:

    Începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2021, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională este de 3,00% pe an.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 7 octombrie 2021.
    Nr. 22.