Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 280 din 17.sep.2021
Monitorul Oficial, Partea I 973 12.oct.2021
Intrare în vigoare la 12.oct.2021
Ordinul nr. 280/2021 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii EUROTATI IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii EUROTATI IFN - S.A., formulată prin scrisoarea remisă Băncii Naţionale a României prin poşta electronică şi înregistrată cu nr. VI/013.188 din 30.08.2021, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare, ţinute de către Banca Naţională a României, a Societăţii EUROTATI IFN - S.A., cu sediul în Botoşani, str. Cuza Vodă nr. 11, judeţul Botoşani, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J07/273/1996, cod unic de înregistrare 8586453, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-07- 110150/03.07.2007 şi în Registrul special cu nr. RS-PJR-07-110128/03.08.2021, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".

   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 17 septembrie 2021.
    Nr. 280.