Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 293 din 4.oct.2021
Monitorul Oficial, Partea I 987 15.oct.2021
Intrare în vigoare la 15.oct.2021
Ordinul nr. 293/2021 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii TBI LEASING IFN - S.A.

 Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii TBI LEASING IFN - S.A., formulată prin scrisoarea remisă Băncii Naţionale a României prin poşta electronică şi înregistrată cu nr. VI/14.026 din 21.09.2021, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, ţinut de către Banca Naţională a României, a Societăţii TBI LEASING IFN - S.A., cu sediul în str. Puţul lui Zamfir nr. 8-12, et. 2, sectorul 1, Bucureşti, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/1526/2002, cod unic de înregistrare 14482325, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-10032, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".

   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 4 octombrie 2021.
    Nr. 293.