Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 138 din 15.apr.2022
Monitorul Oficial, Partea I 477 13.mai.2022
Intrare în vigoare la 13.mai.2022
Ordinul nr. 138/2022 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii APS CONSUMER FINANCE IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii APS CONSUMER FINANCE IFN - S.A., formulată prin Scrisoarea înregistrată la Banca Naţională a României cu nr. 1.382 din 6.04.2022, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:
Articol unic. -
Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, ţinut de către Banca Naţională a României, a Societăţii APS CONSUMER FINANCE IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, sectorul 2, str. Ing. George Constantinescu nr. 4B şi George Constantinescu nr. 2-4, Globalworth Campus, clădirea C, etajul 3, birourile 32-1, 32-2, 32-3, înregistrată la oficiul registrul comerţului cu nr. J40/17048/2007, cod unic de înregistrare 22396322, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-110221/27.12.2007, la secţiunea k) - "Activităţi multiple de creditare".