Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 3 din 8.aug.2022
Monitorul Oficial, Partea I 808 17.aug.2022
Ordinul nr. 3/2022 din 8 august 2022 privind regulile de sistem ale TARGET - România

Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 404, 4041 şi 405 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Articolul 1. -

Prezentul ordin stabileşte regulile de sistem ale TARGET - România, care este componenta naţională a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET).

Articolul 2. -

(1) Regulile de sistem ale TARGET - România sunt prevăzute în anexele nr. I şi III.

(2) Regulile de sistem sunt aplicabile participanţilor la sistemul TARGET - România, care au încheiat cu Banca Naţională a României contractul de participare la sistem prevăzut în anexa nr. II.

(3) Anexele nr. I-III*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. I-III se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 bis.

Articolul 3. -

(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 21 noiembrie 2022.

(2) Dispoziţiile art. 14 din titlul I, ale art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (2), art. 10-13 din titlul II, ale art. 5 alin. (3) lit. (a) din titlul III, art. 8-11 din titlul IV din anexa nr. I, precum şi orice alte dispoziţii privind creditul pe parcursul zilei (intraday credit), operaţiunile de autocolateralizare (auto-collateralisation operations), operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului, rezervele minime obligatorii ale Eurosistemului şi operaţiunile aferente depunerilor şi retragerilor de numerar ale Eurosistemului intră în vigoare la data adoptării de către România a monedei euro.

Articolul 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 18 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexele I-III au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 808 bis din 17 august 2022