Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 22 din 5.aug.2022
Monitorul Oficial, Partea I 783 5.aug.2022
Intrare în vigoare la 5.aug.2022
Circulara nr. 22/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 5 august 2022,

Banca Naţională a României h o t ă r ă ş t e:

Începând cu data de 8 august 2022, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 5,50% pe an.