Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 25 din 9.aug.2022
Monitorul Oficial, Partea I 804 16.aug.2022
Intrare în vigoare la 16.aug.2022
Circulara nr. 25/2022 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2022

În baza dispoziţiilor art. 5 şi ale art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:

Începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2022, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în valută este de 3,25% pe an.