Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 29 din 12.sep.2022
Monitorul Oficial, Partea I 927 21.sep.2022
Intrare în vigoare la 23.sep.2022
Circulara nr. 29/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2022

În baza dispozițiilor art. 5 și ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15—17 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:

Începând cu perioada de aplicare 24 august—23 septembrie 2022, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari este de 0,05% pe an.