Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 37 din 8.noi.2022
Monitorul Oficial, Partea I 1078 8.noi.2022
Intrare în vigoare la 8.noi.2022
Circulara nr. 37/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 8 noiembrie 2022,

Banca Naţională a României h o t ă r ă ş t e:

Începând cu data de 9 noiembrie 2022, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 6,75% pe an.