Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 376 din 4.noi.2022
Monitorul Oficial, Partea I 1103 16.noi.2022
Intrare în vigoare la 16.noi.2022
Ordinul nr. 376/2022 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii FERRATUM ROMANIA I.F.N. - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii FERRATUM ROMANIA I.F.N. - S.A., formulată prin scrisoarea înregistrată la Banca Naţională a României cu nr. VI/15.975 din 18.10.2022, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic

Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, ţinut de către Banca Naţională a României, a Societăţii FERRATUM ROMANIA I.F.N. - S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Virtuţii nr. 19D, spaţiul D, et. 5, sectorul 6, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/11023/2013, cod unic de înregistrare 32208795, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-110282 din 12.02.2014, la secţiunea k) - Activităţi multiple de creditare.