Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 6 din 15.noi.2022
Monitorul Oficial, Partea I 1117 18.noi.2022
Intrare în vigoare la 21.noi.2022
Ordinul nr. 6/2022 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2022 privind regulile de sistem ale TARGET-România şi a termenului prevăzut la art. 36 alin. (1) din anexa nr. I la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2022 privind regulile de sistem ale TARGET-România

Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 404 şi 405 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. 1. -

Termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2022 privind regulile de sistem ale TARGET-România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 şi 808 bis din 17 august 2022, se prorogă până la data de 20 martie 2023.

Art. 2. -

Termenul prevăzut la art. 36 alin. (1) din anexa nr. I la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2022 privind regulile de sistem ale TARGET-România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 şi 808 bis din 17 august 2022, se prorogă până la data de 20 martie 2023.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 21 noiembrie 2022.