Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 20 din 13.ian.2023
Monitorul Oficial, Partea I 72 27.ian.2023
Intrare în vigoare la 27.ian.2023
Ordinul nr. 20/2023 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii PORTAL LEASING IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii PORTAL LEASING IFN - S.A., formulată de către lichidatorul judiciar EXPERT INSOLVENŢĂ - S.P.R.L. Filiala Bucureşti, prin Scrisoarea înregistrată la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere cu nr. VI/19.752 din 22.12.2022, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic

Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, ţinut de către Banca Naţională a României, a Societăţii PORTAL LEASING IFN - S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Rahovei nr. 38-40, judeţul Cluj, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J12/254/2000, cod unic de înregistrare 12810132, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-13-080201 din 31.08.2007, la secţiunea h) - Leasing financiar.