Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 25 din 20.ian.2023
Monitorul Oficial, Partea I 114 9.feb.2023
Intrare în vigoare la 9.feb.2023
Ordinul nr. 25/2023 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii FONDUL DE GARANTARE ŞI FINANŢARE TRANSILVANIA IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii FONDUL DE GARANTARE ŞI FINANŢARE TRANSILVANIA IFN - S.A., formulată prin Scrisoarea nr. 623 din 25.11.2022, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
 
    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:
 
   Articol unic. -   Se dispune publicarea efectuării radierii din registrele general şi special Instituţii financiare nebancare, ţinute de către Banca Naţională a României, a Societăţii FONDUL DE GARANTARE ŞI FINANŢARE TRANSILVANIA IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 3, et. 7, birourile 5-8, sectorul 3, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/2543/2019, cod unic de înregistrare 40704013, înscrisă în Registrul general şi special cu nr. RS-PJR-41-110138/17.02.2022 şi RG-PJR-41-110348/16.08.2019, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".