Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 26 din 20.ian.2023
Monitorul Oficial, Partea I 114 9.feb.2023
Intrare în vigoare la 9.feb.2023
Ordinul nr. 26/2023 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii AGRILEND IFN - S.A.

 Având în vedere solicitarea radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii AGRILEND I.F.N. - S.A., formulată prin Scrisoarea nr. 79 din 30.12.2022, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
 
    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:
 
   Articol unic. -   Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, ţinut de către Banca Naţională a României, a Societăţii AGRILEND IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Pictor Rosenthal nr. 16, sc. 1, et. P, ap. 2, camera 3, biroul 3, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrul comerţului cu nr. J40/691/2017, cod unic de înregistrare 36954941, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-110324 din 27.04.2017, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".