Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 68 din 10.mar.2023
Monitorul Oficial, Partea I 235 22.mar.2023
Intrare în vigoare la 22.mar.2023
Ordinul nr. 68/2023 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a societăţii ŢIRIAC LEASING IFN - S.A.

Având în vedere finalizarea procesului de fuziune dintre societatea BT LEASING TRANSILVANIA IFN - S.A. (în calitate de societate absorbantă) şi societatea ŢIRIAC LEASING IFN - S.A. (în calitate de societate absorbită), comunicată prin Scrisoarea nr. 6.020 din 17.02.2023, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 50 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 28 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic

Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general şi, respectiv, din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare, ţinute de către Banca Naţională a României, a societăţii ŢIRIAC LEASING IFN - S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, strada Constantin Brâncuşi nr. 74-76, judeţul Cluj, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J12/4544/2022, cod unic de înregistrare 12351919, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-13-110170 şi, respectiv, în Registrul special cu nr. RS-PJR-13-110028, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".