Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 2 din 12.apr.2023
Monitorul Oficial, Partea I 335 21.apr.2023
Intrare în vigoare la 21.apr.2023
Ordinul nr. 2/2023 pentru abrogarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 2/2022 privind raportarea informaţiilor referitoare la expunerile care fac obiectul moratoriilor legislative conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

În temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2022 privind raportarea informaţiilor referitoare la expunerile care fac obiectul moratoriilor legislative conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 şi 760 bis din 29 iulie 2022, cu completările ulterioare.

Art. 2.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.