Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 136 din 5.mai.2023
Monitorul Oficial, Partea I 437 19.mai.2023
Intrare în vigoare la 19.mai.2023
Ordinul nr. 136/2023 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii EUROPROJECT FINANCE IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii EUROPROJECT FINANCE IFN - S.A., formulată prin scrisoarea înregistrată la Banca Naţională a României cu nr. VI/4459 din 21.03.2023, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic

Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, ţinut de către Banca Naţională a României, a Societăţii EUROPROJECT FINANCE IFN - S.A., cu sediul în Oradea, Parc I.C. Brătianu nr. 58, et. 1, cam. 2.11-2.12, judeţul Bihor, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J5/1841/2012, cod unic de înregistrare 30842434, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-05110275/13.12.2012 la secţiunea k) - "Activităţi multiple de creditare".