Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2551, 2529, 2552, 2553

Expert  - 1 post


Tipul contractului: durată nedeterminată

Direcția Achiziții

Serviciul realizare achiziții prin contracte - Biroul achiziții EPCO

Localitatea unde se desfășoară activitatea: sediul central București

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 21 septembrie 2022

Modalitatea de desfășurarea a probelor de selecție: la sediul BNR și la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.Atribuţiile principale ale postului

 • realizează achiziții care se desfășoară prin intermediul contractelor și acordurilor cadru comune, atribuite de alte bănci centrale și instituții, participante la activitățile EPCO;
 • identifică contractele și acordurile cadru de achiziții comune ale EPCO care se potrivesc activității BNR și le prezintă direcțiilor din BNR care ar putea să beneficieze de acestea, oferind detaliile necesare ori de câte ori sunt solicitate;
 • asigură comunicarea în relația BNR cu EPCO și identifică subiectele de interes în vederea consultării celor mai bune practici implementate de celelalte bănci centrale, în domeniul achizițiilor publice;
 • identifică oportunități privind eventualele nevoi operaționale ale BNR care ar putea să devină achiziții comune, implementează proceduri de achiziții comune, în interesul BNR și în numele instituțiilor participante la activitățile EPCO și implementează cele mai bune practici în ceea ce privește strategia, politicile de achiziții, procesele și procedurile, în vederea optimizării activității desfășurate;
 • participă, ca reprezentant desemnat, la ședințele de organizare a procedurilor de atribuire a contractelor în cadrul grupurilor de lucru asociate fiecărui proiect din domeniul achizițiilor din cadrul EPCO și informează conducerea direcției asupra subiectelor discutate;
 • întocmește rapoarte de activitate, elaborează și susține prezentări în cadrul grupurilor de lucru externe la care participă;
 • se asigură că strategia anuală de achiziții publice cuprinde toate contractele și acordurile cadru atribuite în comun de alte bănci centrale și instituții la activitățile EPCO la care BNR participă și că aceste contracte conțin toate elementele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de afaceri și a nevoilor operaționale, în termeni de preț, calitate și ținte de livrare.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă profesională

 • studii universitare de licență în domeniul științelor economice sau juridice;
 • experiență profesională de 3 ani pe posturi cu studii superioare în domeniul economic sau juridic;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet Explorer;
 • cunoștințe de limba engleză - nivel avansat;
 • studii universitare de masterat în domeniul științelor economice sau juridice, constituie un avantaj;
 • cursuri sau alte specializări în domeniul achizițiilor pentru care se va face dovada cu certificate de absolvire sau echivalent, constituie un avantaj.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • orientare către client.

Desfășurarea procesului de recrutare și selecție

Etape de selecție și probe aferente acestora:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin: test profesional (80% test de specialitate și 20% test de limba engleză) și interviu profesional.
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul prin testare psihometrică şi interviu.

Important!

 • data de susținere a evaluării cunoştinţelor de specialitate va fi stabilită de reprezentanții desemnați pentru selecția candidaților şi va fi comunicată prin e-mail candidaţilor.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin test profesional va avea loc la sediile băncii și are la bază tematica şi bibliografia publicate în anunțul de recrutare.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin interviu profesional va avea loc la sediile băncii sau la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.
 • pentru susținerea interviurilor la distanță, aferente etapelor de selecție este necesar să dispuneți de un echipament funcțional specific desfășurării unei videoconferințe (respectiv computer/laptop/smartphone) care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video; interviurile se vor desfășura prin intermediul aplicației gratuite Microsoft Teams și prin accesarea unui link transmis, în prealabil, de Direcția resurse umane.
TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE

Modalitatea de aplicare

În vederea depunerii candidaturii pentru un post vacant, candidaţii transmit următoarele documente:

 • Formular de aplicare: pdf ;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • Copia actului de identitate.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • expeditorul utilizează adresa de e-mail înscrisă în formularul de aplicare și nu folosește adrese de e-mail care sunt generate automat de aplicații sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer fișiere în care se anunță link-urile de descărcare a fișierelor). Documentele transmise prin transfer de fișiere online nu vor fi descărcate, iar aplicația nu va fi acceptată;
 • nu se vor transmite atașamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite atașamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor nu se vor include link-uri către site-uri web.

Modalitatea corectă de aplicare implică:

 • transmiterea aplicației pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro, cu respectarea regulilor de transmitere a documentelor prin e-mail;
 • primirea aplicației pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro până la expirarea termenului limită de înscriere.

Important!

 • aplicațiile care nu conțin documentele mai sus enumerate ori care nu sunt transmise în termenul menționat în prezentul anunț, nu sunt acceptate.
 • niciun aplicant nu poate participa în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate pentru ocuparea unor posturi vacante.
 • primirea documentelor este comunicată fiecărui aplicant printr-un e-mail transmis de pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro. Dacă această notificare nu este primită în cel mult 2 zile lucrătoare de la transmiterea aplicației, înseamnă că documentele nu au fost primite de Banca Națională a României. În această situație este necesar ca aplicantul să verifice dacă mesajul electronic prin care a trimis documentele a respectat regulile de transmitere a documentelor prin e-mail, menționate în prezentul anunț. Menționăm că primirea notificării nu implică automat înscrierea la procesul de recrutare.

Înscrierea candidatului

 • aplicația și informațiile aferente acesteia sunt analizate de Banca Națională a României, prin prisma respectării condițiilor de ocupare a postului vacant, a documentelor și a termenului de transmitere.
 • acceptarea sau, după caz, respingerea candidaturii se comunică fiecărui candidat prin e-mail, în maximum 2 zile lucrătoare de la finalul perioadei de depunere a candidaturilor.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro.