Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Șofer -1 post


Tipul contractului: durată nedeterminată

Direcția protecția valorilor

Serviciul transport și mentenanță

Localitatea unde se desfășoară activitatea: București

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 4 octombrie 2022

Modalitatea de desfășurarea a probelor de selecție: la sediul BNR și la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.Atribuţiile principale ale postului

 • primeşte, în baza unui proces verbal, un autovehicul - împreună cu inventarul respectiv, de care răspunde şi pentru care asigură buna sa funcţionare;
 • conduce autovehiculul repartizat respectând legislaţia rutieră în vigoare ;
 • respectă întocmai normele de securitate, de protecţie a muncii și PSI şi participă permanent la instructajele organizate de BNR;
 • răspunde de gestionarea carburantului alimentat, consumat conform datelor înscrise în foile de parcurs și FAZ.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă profesională

 • studii medii absolvite cu examen de bacalaureat;
 • permis de conducere valabil, care să includă categoriile B și C sau B, C și D;
 • vechime în practicarea acestei meserii, de minimum 3 ani, dovedită cu documente;
 • aviz favorabil la testarea psihologică specifică (eliberat de un laborator de specialitate acreditat de Ministerul Transporturilor);
 • aviz favorabil la examenul de medicina muncii pentru siguranța circulației, conform prevederilor legale în vigoare (eliberat de un laborator de specialitate acreditat de Ministerul Transporturilor);
 • deținerea unui atestat professional pentru transport marfa emis de ARR constituie avantaj.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • orientare către client.

Desfășurarea procesului de recrutare și selecție

Etape de selecție și probe aferente acestora:

 1. Evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin: probă practică și interviu profesional.
 2. Evaluarea compatibilităţii cu postul prin testare psihometrică şi interviu.

Important!

 • data de susținere a evaluării cunoştinţelor de specialitate va fi stabilită de reprezentanții desemnați pentru selecția candidaților şi va fi comunicată prin e-mail candidaţilor.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin test profesional va avea loc la sediile băncii și are la bază tematica şi bibliografia publicate în anunțul de recrutare.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin interviu profesional va avea loc la sediile băncii sau la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.
 • pentru susținerea interviurilor la distanță, aferente etapelor de selecție este necesar să dispuneți de un echipament funcțional specific desfășurării unei videoconferințe (respectiv computer/laptop/smartphone) care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video; interviurile se vor desfășura prin intermediul aplicației gratuite Microsoft Teams și prin accesarea unui link transmis, în prealabil, de Direcția resurse umane.
TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE
MODALITATEA DE APLICARE

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro.